Cyngor Dinas Caerdydd Ystadau Strategol

City banner 2011

Cysylltu â ni

Strategaeth Ystadau
Datblygu Economaidd
Cyngor Dinas Caerdydd
Y Cwrt Neuadd y Sir
CaerdyddCF10 4UW

Ffôn: 029 2087 3459,

E-bost - valuation@caerdydd.gov.uk

Rheoli Ystadau

Mae Ystadau Strategol yn cynnwys dwy adran – sef yr adran Brisio a’r adran Strategaeth Tir. Mae’r adrannau hyn yn rhan o Wasanaethau Corfforaethol Cyngor Caerdydd. Rôl yr adrannau yw cynghori’r Cyngor a gwasanaethau cysylltiedig ar bob agwedd ar ei ddeiliadaethau eiddo a rheoli’r ystâd gyda’r nod o sicrhau’r gwerth gorau.

pdsa

Diddordeb mewn prynu/rhentu adeilad neu dir? Os felly, cyflwynwch gais am wybodaeth

Dilynwch y ddolen hon

aerial view LPC

Tye Whithear
(Swyddog Rheoli Ystadau)

Ffôn. 029 20873468

E-bost. Tye.Whithear2@caerdydd.gov.uk